top of page

UNGE SKAL IKKE HAVE SVÆRT VED LIVET...

Hjem: Welcome

SOCIALKONSULENTEN ER ET TILBUD...

......til særligt udsatte unge, hvor der i lokalmiljøet ydes rådgivende og vejledende konsulentbistand i form af kontaktpersonslignende indsats.

 

Konsulenten er til rådighed for den unge 24 timer i døgnet, 365 dage om året. 

 

Målgruppen er unge mennesker fra 15 års alderen med behov for særlig støtte og vejledning for at klare dagligdagen.

 

Eksempelvis kan nævnes boligforhold, økonomi, beskæftigelse, familierelationer, venskaber og sikring af personlig udvikling.

Unge med et behov for en stabil voksenkontakt af kortere eller længere varighed.

De unge kan være hjemmeboende, udeboende, på vej til egen bolig eller have behov for støtte ved udslusning fra andet tilbud.

Hjem: Services
Hjem: Contact

KONTAKT

Bakkevænget 12, 9000 Aalborg

24486070

Tak for din indsendelse!

bottom of page