top of page

Bofællesskab

BOFÆLLESSKABER / EGEN BOLIG

Socialkonsulenten har to bofællesskaber centralt beliggende i NørresundbyAalborg . Det ene er ud fra den "gamle" kolligie tanke, hvor man har sit eget lille the køkken, men deler bad og toilet med andre unge.  Det andet er sin egen lejlighed, hvor personale har adgang, men det er den unges ansvar at arbejde med alle handleplanspunkterne.


Bofællesskaber er for særligt udsatte unge i alderen 15 til 25 år
 
Bofællesskabets målgruppe er unge med sociale, psykiske og følelsesmæssige problemer der gør, at der er behov for en massiv støtte i forhold til den enkeltes personlige udvikling. Målet er her at skabe en ansvarsfølelse og et tilhørsforhold til egen bolig, der vil gøre den unge i stand til at klare en hverdag uden støtte.

 

Der vil for hver enkelt beboer blive udarbejdet en individuel handleplan for, hvilke behov den enkelte unge har og, hvordan støtten skal tilrettelægges.
 
Bofællesskabet er et ”Prøv at bo” træningsprojekt, bofællesskabet tilbyder derfor individuel støtte til den unges særlige behov.


Den unge betaler selv husleje og lejer sig ind i bofællesskabet på ganske almindelige lejevilkår, derfor har den unge selv 100%  råderet og ansvar for det lejede. Huslejen ligger mellem 2000 til 2800 alt inklusiv
Støtteforanstaltningerne vil individuelt blive aftalt i et samarbejde mellem den unge, Socialforvaltningen og Socialkonsulenten. Den unge har sin egen og personlige socialkonsulent, der står til rådighed for den unge døgnets 24 timer. 

 


Målgruppe


Børn og unge, hvor der er vurderet et akut behov for anbringelse udenfor hjemmet. Dette kan være indtil der findes en egnet plejefamilie eller et egnet opholdssted. Det kan også være i forhold til behov for at isolere den unge fra et belastet miljø.


Erfaringer


Det at isolere en ung fra det belastede miljø, som den unge er en del af, kan give den unge en god mulighed for at reflektere over sin situation.


En akut anbringelse vil give mulighed for en vurdering af den unges ressourcer og kompetencer i forhold til at indgå i den forandringsskabende proces.


Vi har i en del tilfælde set, at en akut anbringelse kan give forældre, den unge og socialrådgiveren mulighed for at starte et mere konstruktivt forløb med en meget brugbar viden om den unge og de muligheder, der er for at skabe forandringer.
 

bottom of page